KEN'AN RİFÂÎ BÜYÜKAKSOY - (1867 - 1950)

MUTASAVVIF
ÖĞRETMEN
EĞİTMEN
BESTEKÂR
ŞAİR
MÜRŞİD
HAKKINDAKİ ESERLER
(1908-1925)KURUCUSU VE ŞEYHİ
RİFÂÎLİĞİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN
İNSAN OLMAYA
VE
YETİŞTİRMEYE
ADANMIŞ
BİR HAYAT
ÜMMÜ KENAN DERGAHI
HAKKINDAKİ ESERLER

 

 

"Ken'an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık" (Samiha Ayverdi - Nezihe Araz - Sofi Huri - Safiye Erol) İstanbul, 1951, 1965, 1976, 1983, 2003, 2009, 2012, 2014

"Dost" Samiha Ayverdi Ankara Hulbe Yayınevi 1950 - Kubbealtı Neşriyatı 1980, 1995, 1999, 2007, 2010, 2013

"Rahmet Kapısı" Samiha Ayverdi İstanbul 1985

"Zerredeki Okyanus" Derleyen: Gülmisal Gürsoy- İstanbul 2003

Dost Kapısı İsmet Binark Cenan Eğitim Kültür ve Sağılık Vakfı Yayını 2004

"Ken'an Rifâî ile Aşka Yolculuk" Sufi Kitap 2006 Cemalnur Sargut / Sadık Yalsızuçanlar

"Dört Duvar Seni Söyler" - Gülmisal Gürsoy 2007

"Ken'an Rifâî'nin Mesnevi Sohbetleri" 2012 Arzu Eylül Yalçınkaya

Mesnevi Hatıraları - Kazım Büyükaksoy 2013

Mutasavvıf Bestekârlar Ken'an Rifâî Büyükaksoy - Yüce Gümüş 2013 - Ankara

Açık Deniz Cemalnur Sargut / Sadık Yalsızuçanlar Nefes Yayımcılık - 2013

 

Sayfa Başı İçin Lütfen Tıklayınız...