KEN'AN RİFÂÎ BÜYÜKAKSOY - (1867 - 1950)

MUTASAVVIF
ÖĞRETMEN
EĞİTMEN
BESTEKÂR
ŞAİR
MÜRŞİD
ESERLERİ
(1908-1925)KURUCUSU VE ŞEYHİ
RİFÂÎLİĞİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN
İNSAN OLMAYA
VE
YETİŞTİRMEYE
ADANMIŞ
BİR HAYAT
ÜMMÜ KENAN DERGAHI
ESERLERİ:
EBÜL ALEMEYN SEYYİD AHMED ER RİFÂÎ
Seyyid Ahmed er Rifâî Hazretleri ve tarikatı hakkındadır. İçinde Ken'an Rifâî Hazretlerinin bazı ilahileri de bulunmatadır. Eserin sonunda Ahmed er Rifâî Hazretlerine ait 52 dua (münacaat ve virdler) yer alır. 1924, 2008, 2015 tarihlerinde yayımlanmıştır.
İLAHİYAT-I KENAN

Ken'an Rifâî Hazretleri manzumelerinin pek çoğunu aruz vezniyle yazmış ve bunların büyük bir kısmını da kendisi bestelemiştir. İlahiyat-ı Ken'an adlı eserde de bu hali yansıtan güfteler, besteler yer almaktadır. Bununla birlikte muhtelif bestekarlar tarafından da bestelenen güfteleri yine İlahiyat-ı Ken'an başlığı altında neşredilmiştir. 1925 de başlayan matbulaşma faaliyeti 1974 yılında sayın Yusuf Ömürlü'nün yapmış olduğu notaya alma çalışmalarıyla farklı bir boyuta ulaşır. Zaman zaman notalarıyla zaman zaman sırf manzumeler halinde eser 1974- 1988- 2013 yıllarında yayımlanmıştır.

MESNEVİ ŞERHİ CİLT 1

Hazreti Mevlana'nın "Mesnevi" adlı eserinin birinci cildinin şerhidir. Ken'an Rifâî'nin bilhassa dergahlar açık olduğu dönemde dergahında yapmış olduğu mesnevi derslerinde tutulmuş olan notları içerir.Bu notların eser halinde günümüze ulaşımasında Nihat Sami Banarlı ile birlikte Ken'an Rifai'nin öğrencileri de olan Samiha Ayverdi Safiye Erol, Nezihe Araz, Sofi Huri gibi talebeleri önemli rol oynamıştır. Eser, Mesnevi şerhleri içinde günümüze hitabı bakımından da kıymeti tartışılmaz bulumaktadır. 1973- 2000 baskıları mevcuttur.

SOHBETLER
Eser, Ken'an Rifâî'nin damadı Prof. Dr. Ziya Cemal Bey ve onun kız kardeşi Semiha Cemal Hanım ile Samiha Ayverdi'nin aile içindeki Ken'an Rifâî'nin tasavvuf sohbetlerinden derledikleri notları içerir. Bu notlar Samiha Ayverdi öncülüğünde yayıma hazırlanmıştır ve ilk kes 1991 1992 yıllarında iki cilt halinde 2000 ve 2009 yıllarında da tek cilt halinde okuyucuyla buluşmuştur.
TUHFE-İ KEN'AN
340 hadisi şerif içerir. İmam Busiri'nin "Kaside-i Bürde" adlı eserinin nazmen tercümesidir. 1911 yılında ilk kes yayımlanmıştır.Yeni baskısı için çalışmalar devam ettirilmektedir.
REHBER-İ SALİKİN
Salikin yani tarikat yoluna girenen rehberi niteliğindeki bu eser üzerinde de çalışmalar sürdürülmektedir. En kısa sürede okuyucuyla buluşması ümit edilir. ilk baskı yılı 1908'dir ve eser ilk baskısında eski yazıdır.
MUKTEZA-YI HAYAT
Fen bilgilerini içeren bu eser hakkında da çalışmalar devam ettirilmektedir. En kısa sürede okuyucuyla buluşması ümit edilir. Eserin ilk baskı yılı ise 1908 dir ve eser ilk baskısında eski yazıdır.

GÜFTE VE BESTELERİNDEN BİRKAÇ ÖRNEĞİ YANDAKİ LİSTEDEN SEÇEREK DİNLEYEBİLİRSİNİZ...

- HAK SURETİ NUTKU ŞERİFİ - ÖMER TUĞRUL İNANÇER
- HAK SURETİ - SOLİST AHMET ÖZHAN
- GARİP AVARE - SOLİST ELİF ÖMÜRLÜ UYAR
- AŞK BENİ ETTİ ZEBUN - SOLİST FATİH KOCA
- NEDEN ŞEKVA BU NEFSİNDEN - SOLİST EMRE ÖMÜRLÜ

 

 

 

 

Sayfa Başı İçin Lütfen Tıklayınız...