KEN'AN RİFÂÎ BÜYÜKAKSOY (1867-1950)

MUTASAVVIF
ÖĞRETMEN
EĞİTMEN
BESTEKÂR
ŞAİR
MÜRŞİT
Ken'an Rifai
(1908-1925)KURUCUSU VE ŞEYHİ
RİFÂÎLİĞİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN

İNSAN OLMAYA
VE
YETİŞTİRMEYE
ADANMIŞ
BİR HAYAT
ÜMMÜ KENAN DERGAHI
diyor
HAYATI VE HATIRALARI HAKKINDAKİ PAYLAŞIMLARI:
"...Anamın karına düştüğüm tarihten itibaren Allah gani gani rahmet eylesin babam, anama karnındaki emaneti düşürmek için hangi ilaç işilmişse onu almaktan geri kalmamış; anacığım da bu teşebbüse istemeye muvafakat etmeye çaresiz kalmışsa da, günün birinde babam gördüğü ehemmiyetli bir rüyadan dehşetli surette ürkmüş, ve teşebbüse nihayet vermekle..."
Tamamını Okumak İçin Lütfen Tıklayınız.

 

 

TASAVVUF ANLAYIŞINA DAİR DEĞERLENDİRMELER

 

 

 

HER BİR KONU BAŞLIĞINDAN DETAYLI BİLGİLERE ULAŞABİLİRSİNİZ.

 

ESERLERİ:
EBÜL ALEMEYN SEYYİD AHMED ER RİFÂÎ
Seyyid Ahmed er Rifâî Hazretleri ve tarikatı hakkındadır. İçinde Ken'an Rifâî'nin bazı ilahileri de bulunmatadır. Eserin sonunda Ahmed er Rifâî Hazretlerine ait 52 dua (münacaat ve virdler) yer alır. 1924, 2008, 2015 tarihlerinde yayımlanmıştır.
İLAHİYAT-I KEN'AN

Ken'an Rifâî Hazretleri manzumelerinin pek çoğunu aruz vezniyle yazmış ve bunların büyük bir kısmını da kendisi bestelemiştir. İlahiyat-ı Ken'an adlı eserde de bu hali yansıtan güfteler, besteler yer almaktadır. Bununla birlikte muhtelif bestekârlar tarafından da bestelenen güfteleri yine İlahiyat-ı Ken'an başlığı altında neşredilmiştir. 1925 de başlayan matbulaşma faaliyeti 1974 yılında sayın Yusuf Ömürlü'nün yapmış olduğu notaya alma çalışmalarıyla farklı bir boyuta ulaşır. Zaman zaman notalarıyla zaman zaman sırf manzumeler halinde eser 1974- 1988- 2013 yıllarında yayımlanmıştır.

MESNEVİ ŞERHİ CİLT 1

Hazreti Mevlana'nın "Mesnevi" adlı eserinin birinci cildinin şerhidir. Ken'an Rifâî'nin bilhassa dergahlar açık olduğu dönemde dergahında yapmış olduğu mesnevi derslerinde tutulmuş olan notları içerir.Bu notların eser halinde günümüze ulaşımasında Nihat Sami Banarlı ile birlikte Ken'an Rifai'nin öğrencileri de olan Samiha Ayverdi Safiye Erol, Nezihe Araz, Sofi Huri gibi talebeleri önemli rol oynamıştır. Eser, Mesnevi şerhleri içinde günümüze hitabı bakımından da kıymeti tartışılmaz bulumaktadır. 1973- 2000 baskıları mevcuttur.

SOHBETLER
Eser, Ken'an Rifâî'nin damadı Prof. Dr. Ziya Cemal Bey ve onun kız kardeşi Semiha Cemal Hanım ile Samiha Ayverdi'nin aile içindeki Kenan Rifâî'nin tasavvuf sohbetlerinden derledikleri notları içerir. Bu notlar Samiha Ayverdi öncülüğünde yayıma hazırlanmıştır ve ilk kes 1991 1992 yıllarında iki cilt halinde daha sonra ise 2000 ve 2009 yıllarında da tek cilt halinde okuyucuyla buluşmuştur.
TUHFE-İ KEN'AN
340 hadisi şerif içerir. İmam Busiri'nin "Kaside-i Bürde" adlı eserinin nazmen tercümesidir. 1911 yılında ilk kes yayımlanmıştır.Yeni baskısı için çalışmalar devam etmektedir.
REHBER-İ SALİKİN
Salikin yani tarikat yoluna girenen rehberi niteliğindeki bu eser üzerinde de çalışmalar sürdürülmektedir. En kısa sürede okuyucuyla buluşması ümit edilir. ilk baskı yılı 1908'dir ve eser ilk baskısında eski yazıdır.
MUKTEZA-YI HAYAT
Fen bilgilerini içeren bu eser hakkında da çalışmalar sürdürülmektedir. En kısa sürede yeni baskısıyla da okuyucuyla buluşması ümit edilir. Eserin ilk baskı yılı 1908 dir ve eser ilk baskısında eski yazıdır.

ŞERHLERİYLE BİRLİKTE GÜFTE VE BESTELERİNDEN ÖRNEKLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

- HAK SURETİ NUTKU ŞERİFİ - ÖMER TUĞRUL İNANÇER
- HAK SURETİ - SOLİST AHMET ÖZHAN
- YOLDAŞIM GEL ALLAH DİYELİM - SOLİST AHMET ÖZHAN
- ŞAH İKEN LAHUTTA - SOLİST AHMET ÖZHAN

 

 

 

 

HAKKINDAKİ ESERLER:

 

"Ken'an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık" (Samiha Ayverdi - Nezihe Araz - Sofi Huri - Safiye Erol) İstanbul, 1951, 1965, 1976, 1983, 2003, 2009, 2012, 2014

"Dost" Samiha Ayverdi Ankara Hulbe Yayınevi 1950 - Kubbealtı Neşriyatı 1980, 1995, 1999, 2007, 2010, 2013

"Rahmet Kapısı" Samiha Ayverdi İstanbul 1985

"Zerredeki Okyanus" Derleyen: Gülmisal Gürsoy- İstanbul 2003

Dost Kapısı İsmet Binark Cenan Eğitim Kültür ve Sağılık Vakfı Yayını 2004

"Ken'an Rifâî ile Aşka Yolculuk" Sufi Kitap 2006 Cemalnur Sargut / Sadık Yalsızuçanlar

"Dört Duvar Seni Söyler" - Gülmisal Gürsoy 2007

"Ken'an Rifâî'nin Mesnevi Sohbetleri" 2012 Arzu Eylül Yalçınkaya

Mesnevi Hatıraları - Kazım Büyükaksoy 2013

Mutasavvıf Bestekârlar Ken'an Rifâî Büyükaksoy - Yüce Gümüş 2013 - Ankara

Açık Deniz Cemalnur Sargut / Sadık Yalsızuçanlar Nefes Yayımcılık - 2013

 

Sayfa Başı İçin Lütfen Tıklayınız...